Make your own free website on Tripod.com

Home

Publikációk

Rádiós felvételek


TARTALOMJEGYZÉK LETÖLTÉS


POLITIKAI RENDSZER ÉS NYILVÁNOSSÁG
(spec. koll. főisk hallgatóknak)
10 x 2 óra


Követelmények: - részvétel az órákon
- beszámoló egy résztémából (szóban vagy írásban, önálló munka alapján)
Irodalom:
Szöveggyűjtemény, 302 old., ÁVF-Távoktatási Universitas Alapítvány, 1999, archív videó és hangfelvételek
Módszer:
- előadás (nyílt - hallgatói részvétellel)
- szerepjáték: a tankör a félévre munkacsoportokra oszlik
1. a kormány
2. az ellenzék
3. parlamenten kívüliek - civilek
4. a médiaI. RÉSZ A mai magyar politikai rendszer

01. Bevezetés

Már van rendszerünk? Három választás Magyarországon. 90: A poszt- kommunizmus tagadása. 94: A keresztény-nemzeti jobbközép tagadása. 98: Az új lehetőség esélyei. A játékosok és a pálya szélei: gazdaság és világpolitika, mint korlát. A Bokros-csomag és a délszáv háború - a NATO és az Európai Unió. A szereplők: a régi, a megújult és az új pártok, vezetőkkel, a civil szervezetek, a média
Szöveggyüjtemény (tovább: szgy), 7-18.old.


02. Két generáció szembenéz - 60 nap után

A döntés és az indulás esélyei: polgári FIDESZ, kisgazdákkal. A mérleg nyelve: több tíz visszaléptetés. A kormány átveszi a hatalmat: politika, gazdaság, kultúra, a titkosszolgálatok, és így tovább. A kormány és a társadalom viszonya: a polgári eszmény. A kormány és a nyilvánosság. Mit lehet számonkérni: választási propaganda és/vagy történelmi felelősség? Kegyelmi pillanatban itthon, a régióban és a nemzetközi játéktéren.
Szgy.: 19-31.old.


03. Elnöki rendszer, miniszterelnöki rendszer és/vagy parlamentarizmus

A jogi képlet: a közjogi méltóságok és a hatalmi tényezők. A politikai pártok, az Országgyűlés, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság. Az ombudsman, mint jogintézmény. A korlátozott parlamentarizmus Magyarországon. Új minőség a magyar politikai rendszerben: a kancellária. A német szövetségi kancellária modellje. A döntéshozás mechanizmusa a pártállamban és most. Az érdekegyzetetési mechanizmus: a kádári üzemi négyszögektől az ÉT-ig. "Taxis blokád" és búzaégetés. Mi van, ha tényleg válság van? A médiaháború - avagy harc a médiáért. A nyilvánosság nemzetközi képlete: konfliktusok a kormányok és a média között - a NATO szemével.
Szgy.: 32-56.old, 57-68.old.


04. A mai magyar politikai rendszer főbb történeti jellemzői

A mai rendszer, a történelmi válságok szülötte: "Kompország katonái". A kelet-európai válságciklusok - 56, 68, 80-81 és 89. A magyar megosztottság gyökerei: város és falu, urbánus és népi írók, szociál-liberális és keresztény-nemzeti ideológia. A 47-es megosztottság képlete. Az 56-os megosztottság képlete. Centrum és periféria a gazdaságban. A nemzetközi erőtér - a mozgástér hiánya.
Szgy.: 69-79.old.


II. RÉSZ - A társadalmi nyilvánosság és a HíR-folyam


05. A társadalmi nyilvánosság szerkezete
Kettős, vagy többes nyilvánosság a Kádár-korszakban. A Te nyilvánosságod szerkezete - a Duma (magyar diák újságírók Romániában). Helyi és ifjúsági nyilvánosság. A tudás és az információ hatalom - ki, hol, mikor, mit, hogyan TUD MEG ? A politikai rendszer szerkezete és a nyilvánosság szerkezete - odahatás, visszahatás vagy RÁhatás.
Szgy.: 81-101.old.


06. A 22-es abszurd csapdája a tájékoztatásban
A három T = tiltás, tűrés, támogatás. Szabadság a tudományban - és a páncélszekrényekben. A szó elszáll (a katedrán) - és megmarad (a lapokban). Az akkori MTI belső tájékoztatási rendszere: a "bizalmas C-k," HT, számozott könyvek, Esettanulmányok: a koreai utasszállító lelövése, 1979. szept.; 1986. ápr-máj., Csernobil, taxis gyilkosság, 1986. november; szovjet tisztek rep.gép balesete, stb. Korlátozott nyilvánosság = vagy nem = a Nyilvánosság hiánya. A hír az, amit el akarnak titkolni.
Szgy.: 102-110.old.


07. Mi a HíR?
A hír, a vélemény és a tudósítás. A cím-mondat (lead). A tárgyalás (body). A média és a nyomtatott sajtó hír-rendszere... A híradások fajtái. A források. Választási hírek. Protokoll. "Lesz"-hírek. Háborús, katasztrófa, rendőrségi és bírósági hírek. Ha helyre kell igazítani, és ha nem - mit mond a törvény ? Reklám, színes hírek, időjárás, lottó, közlekedés és közlemények. Az elektronikus és a nyomtatott hír-folyam. Pontosság, fontosság, gyorsaság. A fizetés, a főnök tolla és a konkurencia (kereskedelmi adók és a bulvársajtó). Hír-sorrend - híradás. Híradó, krónika - itthon és külföldön. (MTV1, a CNN, a Skynews, a Euronews/ITN és a London City Radio). Kísérletek a hírek politikai befolyásolására: a pártok és mások nyomásgyakorlása a közszolgálati és magán-médiában. Társadalmi ellenőrzés: a BBC modell. A magyar médiatörvény: a kuratóriumok és az ORTT.
Szgy.: 111-195.old.


III. RÉSZ Pártok és pártrendszerek

08. Pártok és pártrendszerek
A Sartori-modell: az egy- és többpártrendszerek változatai és jellemzői. A sztálini modell hazai bevezetése és a poszt-sztalinista egypártrendszer. Azonosságok és különbségek a régióban: Lengyelország, Jugoszlávia, stb... A brit és az amerikai váltógazdaság. A hazai többpártrendszer: múlt és újjászületés.
Szgy.: 197-212.old.


09. Válságok és válságciklusok
Az alapformula: az öngerjesztő válságok algoritmusa. Az állampolgárok három választási lehetősége a kelet-közép-európai politikai rendszerekben: emigráció, belső emigráció vagy részvétel. A tényleges reformok kudarcai: a válságok oka. Külső vagy belső erő - belső és külső megállapodás. Történelmi kompromisszum - valós vagy látszat-egyezség? Új megosztottságok a polgári demokrácia keretein belül és kívül.

A sztálini struktúrák lebontásának három kísérlete. 1956: forradalom, ellenforradalom - vagy népfelkelés és szabadságharc Magyarországon. A Nagy Imre vezette reform-kommunisták és a "kádárizmus" három szakasza: megtorlás, konszolidáció és a hanyatlás. 1968: a prágai tavasz - a reform-kommunisták politikai rendszerváltást akarnak. Tankokkal a pártkongresszus ellen. Ciklikus válságok Lengyelországban: a Szolidaritás mint gyűjtőpárt. Szükség-, ill. hadiállapot: 1981. december 13. Jugoszlávia halála - a harmadik balkáni háború.
Szgy.: 213-266.old.


10. A világrendszerek alternatívái
Az 1947-es párizsi békeszerződésen alapuló nemzetközi hatalmi struktúra és annak összeomlása 1989-ben. A nemzetközi közösség, az ENSZ és az európai struktúrák. Kelet-Nyugat, Észak-Dél. Konvergencia - elmélet vagy valóság? Kommunizmus, euro-kommunizmus vagy jóléti társadalom. Megatrendek - 2000. Milyen legyen az új világrend? A megoldatlan észak-dél probléma. A természet önveszélyes pusztítása. Kelet-Közép-Európa a centrum és a periféria között. Egy, vagy többpólusú világrendszer: az Egyesült Államok és az ellensúlyok: (Egyesült Európa, Távol-Kelet). A szegénység és a politikai szélsőségek, mint új nemzetközi háborús forrás - új regionális nagyhatalmak.
Szgy.: 267-289.old.TOVÁBBI FELHASZNÁLHATÓ SZAKIRODALOM:Alapmunkák:
ˇ Körössényi András: A magyar politikai rendszer (Osiris, 1998)
ˇ Lengyel László: Pártházból palotába, Helikon, 1998
ˇ Magyarország politikai évtizedkönyve, 1988-98, DKMKA, szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László
ˇ Bedő Iván: Hírkönyv, MR 1995 (2. bővített kiadás)
ˇ A nyilvánosság rendszerváltása, Jelentések könyve (Nyilvánosság Klub), Új Mandátum, 1998
ˇ Habermas, J.: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég - Gondolat, 1993
ˇ Sartori, G.: Parties and Party Systems, Cambridge-London-New York-Melbourne, 1976
ˇ Kéri László: Hatalmi kísérletek - kormányok, politika, média 1989 és 2000 között, Helikon, 2000
Témánként: (ld. szöveggyűjtemény is!) 01. téma:
- Interjú Kende Péterrel és Körössényi Andrással (Kossuth Rádió, Mérleg, szerk. Rékai Gábor 1998. Jún. 10., jún 24.)
02. téma:
- Kéri-Stumpf párbeszéd (videó 35 perc) TV2, Magyarország holnap, 1998 szept. 10
- Szabó Miklós: Úr és polgár, Népszava, 1998. június 6.
- Bolgár György: Kegyelmi állapot, Népszava, 1998. aug. 11.


03. téma:
- A kancellária: politológiai kerekasztal-beszélgetés, Mélyvíz, MTV2, szerk. Rózsa Péter, 1998. szept. 8. (kb. 45 p)
- Aggasztja az ellenzéket... Népszava, 1998. nov. 17. (ábra!)
- A politikai intézmények fejlesztési irányai, szerk: Schmidt Péter, MSZMP KB TTI, Bp. 1984 - Herman, J: Conflicts between Media and Governments - East and West - Report to NATO Academic Dpt., June 1995


04. téma:
- Gombár Csaba: Politika - címszavakban, ELTE ÁJTK, 1983
- Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról, Magvető, 1983
- Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása, Gondolat, 1983
- Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány (A magyar politikai emigráció, 1945-1975, Gondolat, 1984


05. téma:
- Habermas, J.: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég - Gondolat, 1993


06. téma:
- Szamizdat, 81-89, AB Beszélő Kft., 1990 - korabeli sajtódokumentumok


07. téma:
- A MÚOSZ etikai kódexe, MÚOSZ Évkönyv, 2001
- BBC Guidelines
- Újságíró kézikönyv - kelet-közép-európai újságírók számára (MúOSZ-World Press Freedom Committee, 1992)
- Kováts Ildikó: Társadalmi-gazdasági rendszerváltás - média modell-váltás? Magyarország 1989-1994 (kandid. értekezés, 1997. szept. 29.)
08. téma:
- A többpártrendszerek kialakulása Kelet-Közép-Európában, 1989-1992, Kossuth, 1993
- Herman J.: Sartori: Pártok és pártrendszerek (könyvkritika -Elmélet és politika, 1980/4, 60-68. old.


09. téma:
- Herman, J.: The Logic of the Crisis Cycles in the Political Systems of Central-Eastern-Europe (Harrogate, England 1990, IV. World Congress of Soviet and East-European Studies)
- Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Kelet-Európa hosszú forradalma Jalta ellen
- Bennet Kovrig: Communism in Hungary - from Kun to Kadar (Hoover Institution Press, Stanford University 1972)
- Kun Miklós: Prágai tavasz - prágai ősz (1968 fehér foltjai)
- Jiri Pelikan: Harckocsikkal a pártkongresszus ellen (kiadó nélkül)
- Kronológia - Lengyel forradalom 1980 (események és történelmi előzmények, 1939-1985) - Herman J.: A lengyel politikai rendszer megújulásának alternatívái, 1980-81, Tájékoztató, 1988/6, 7-33. old. - Misha Glenny: The Fall of Yugoslavia - The Third Balkan War - Thimothy Garton Ash: The Magic Latern - the Revolutions of 1989 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (New York Random House, 1990)


10. téma:

- Herbert Meissner: Konvergencia - Elmélet és valóság, Kossuth, 1971
- Glasznoszty - de meddig? (Áramlat, 1990)
- Soros György: A kapitalista fenyegetés, M. Hírlap, 1997. jan. 25.
- Horn Gyula: Cölöpök, Zenit, 1991
- ENSZ Akadémia, 1993 - Magyar ENSZ Társaság, Bp.
- John Naisbitt - Patricia Aburdene: Megatrendek 2000, OMIKK 1991
- Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap


TARTALOMJEGYZÉK LETÖLTÉS
get this gear!

Home

Publikációk

Rádiós felvételek