Make your own free website on Tripod.com

Home

Publikációk

Rádiós felvételek


TARTALOMJEGYZÉK


I. A MAI MAGYAR POLITIKAI RENDSZER
1. TÉMA: MÁR VAN RENDSZERÜNK?
HERMAN JÓZSEF: Már van rendszerünk?(interjú)

2. TÉMA: KÉT GENERÁCIÓ SZEMBENÉZ - 60 NAP UTÁN
LIPOVECZ IVÁN: Előszó
SZABÓ MIKLÓS: Úr és polgár
BOLGÁR GYÖRGY: Kegyelmi állapot
BAUER JÁNOS: A "polgári blöff"
ÁGH ATTILA: A Fidesz-MPP korai szenilitása
3. TÉMA: A MAGYAR POLITIKAI RENDSZER INTÉZMÉNYEI
KÖRÖSÉNYI ANDRÁS:
A pártok
A választási rendszer és a választások
Az államfő
Az Alkotmánybíróság
Az alkotmányos és kormányzati rendszer
4. TÉMA: ELNÖKI RENDSZER, MINISZTERELNÖKI RENDSZER ÉS/VAGY PARLAMENTARIZMUS
KÖRÖSÉNYI ANDRÁS:
A kormányzati döntéshozatal és a közigazgatás irányítása Kormányzati döntéshozatali folyamat és a kormány szervezete
A Miniszterelnöki Hivatal
A Miniszterelnöki Hivatal felépítése 1999. júliusi állapot
CSIZMADIA ERVIN: Pártok és agytrösztök (Think-tank szervezetek)

FORGÁCS IMRE: A párt irányító szervezetrendszerének továbbfejlesztési irányai


5. TÉMA: A MAI MAGYAR POLITIKAI RENDSZER FŐBB TÖRTÉNETI JELLEMZŐI
GOMBÁR CSABA: Politika - címszavakban (Elemi politikai fogalmak értelmezése)
SZŰCS JENŐ: Vázlat Európa három történeti régiójáról

IMMANUEL WALLERSTEIN: A modern világgazdasági rendszer kialakulása (A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században)

NAGY KÁZMÉR: Elveszett alkotmány A magyar politikai emigráció 1945-1975

II. A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS A HÍR-FOLYAM
6. TÉMA: A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZERKEZETE
JÜRGEN HABERMAS: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása (Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban)
7. TÉMA: A 22-ES ABSZURD CSAPDÁJA A TÁJÉKOZTATÁSBAN
KONRÁD GYÖRGY: Visszatekintés a szamizdatra (1990 januárjában)
8. TÉMA: MI A HÍR?
BEDŐ IVÁN: Mi a Hír?
9. TÉMA: AZ ELEKTRONIKUS ÉS NYOMTATOTT HÍRFOLYAM
Újságírói etikai kódex
HAJDÚ ISTVÁN: A jelzőket a minimálisra szeretném csökkenteni
KÉRI LÁSZLÓ: Média és politika
10. TÉMA: MIÉRT ÉS HOL VANNAK/VOLTAK MÉDIAHÁBORÚK? (Hatalom-e a média?)
HERMAN JÓZSEF: Conflicts Between Governments and Media, East and West - conclusions

EVERETTE E. DENNIS: The media are quite powerful

JOHN C. MERILL: The media are not so powerful - response
III. PÁRTOK ÉS PÁRTRENDSZEREK - ITT ÉS MÁSHOL
11. TÉMA: PÁRTOK ÉS PÁRTRENDSZEREK
A TÖBBPÁRTRENDSZEREK KIALAKULÁSA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1989-1992

BIHARI MIHÁLY: Az állampárti diktatúrától a versengő többpártrendszerekig

G. SARTORI: Pártok és pártrendszerek
12. TÉMA: VÁLSÁGOK ÉS VÁLSÁGCIKLUSOK I. RÉSZ
HERMAN, JÓZSEF: The Logic of Crisis Cycles in the Political Systems of Central-Eastern-Europe
13. TÉMA: VÁLSÁGOK ÉS VÁLSÁGCIKLUSOK II. RÉSZ
JUHÁSZ JÓZSEF: A jugoszláviai önigazgatás elméleti kérdései

JIRI PELIKÁN: Harckocsikkal a pártkongresszus ellen

Tankokkal a tavasz ellen: DUBCEK MEGSZÓLAL

ZDENEK MLYNÁR: A prágai tavasz... és ősz

HORN GYULA: Cölöpök

BOJTÁR ENDRE: Európa megrablása

HERMAN JÓZSEF: Rendszerváltásból nacionalizmus?

TIMOTHY GARTON ASH: "Akár el is tűnhet Európa korábbi vonzereje"
14. TÉMA: A VILÁGRENDSZEREK ALTERNATÍVÁI
HERBERT MEISSNER: Konvergenciaelmélet és valóság

SOROS GYÖRGY: A kapitalista fenyegetés

GYARMATI ISTVÁN: Történelmi jóvátétel
15. TÉMA: MEGATRENDEK - 2000 (összefoglalás)
JOHN NAISBITT ÉS PATRICIA ABURDENE: Megatrendek 2000

UTÓSZÓ HELYETT
EGY MONDATOK A SAJTÓSZABADSÁGRÓL

MELLÉKLET:
HÁROM VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON
IRODALOMJEGYZÉK